Sponsored Ads


Specjalista

praca.pl Published on Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Warszawa - MZ, PL

Wykonywanie zadań oskarżyciela skarbowego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe w postępowaniu przed sądem powszechnym – występowanie przed sądem... read more...


Specjalista

praca.pl Published on Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Warszawa - MZ, PL

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.... read more...


Pracownik biurowy - asystent brokera

Centralna Baza Ofert Pracy Published on Tychy - SL, PL

Wykształcenie średnie, komunikatywność oraz dobra organizacja pracy, obsługa komputera i urządzeń biurowych, zaangażowanie i dokładność w wykonywaniu... read more...


Specjalista

praca.pl Published on Bank Pekao SA Warszawa - MZ, PL

Zadania: Analiza ekspozycji na ryzyko stopy procentowej księgi bankowej (IRRBB), opracowanie propozycji zabezpieczania. Rachunkowość zabezpieczeń -... read more...


Specjalista

praca.pl Published on Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Warszawa - MZ, PL

Komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie.... read more...


Specjalista

praca.pl Published on Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie Warszawa - MZ, PL

Wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich podsystemów teleinformatycznych świadczących usługi certyfikacyjne w Centrum... read more...


Specjalista

praca.pl Published on Komenda Główna Policji w Warszawie Warszawa - MZ, PL

Analizowanie spraw poszukiwawczych i weryfikowanie zgromadzonych w nich materiałów pod kątem występujących w nich związków przyczynowo-skutkowych, wskazywanie... read more...


Specjalista

praca.pl Published on Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie Warszawa - MZ, PL

Wykonywanie prac kancelaryjnych związanych z obsługą korespondencji wychodzącej i przychodzącej do Departamentu Finansowego oraz obsługa systemu elektronicznego... read more...


Specjalista

praca.pl Published on Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Warszawa - MZ, PL

Jednostkom organizacyjnym GUS i urzędom statystycznym w zakresie tworzenia operatów i kartotek do wybranych badań statystycznych oraz rozwoju klasyfikacji... read more...


Specjalista

praca.pl Published on Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Warszawa - MZ, PL

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych. Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu, a także wyjazdy krajowe i... read more...


Sponsored Ads